Asociovaná advokátka

JUDr. Marta Jasíková

Marta, ako asociovaná advokátka, začala s našou advokátskou kanceláriou spolupracovať od roku 2020. Pred samostatným výkonom advokácie pôsobila ako právnik organizácie zriadenej vo verejnom sektore pre oblasť finančnej kontroly a vládneho auditu. Počas tohto pôsobenia nadobudla skúsenosti v oblasti verejného obstarávania a správneho konania.

Prax advokátskej koncipientky vykonávala v advokátskej kancelárii so sídlom v Banskej Bystrici, kde poskytovala klientom právne služby vo všetkých oblastiach práva, vrátane sporovej agendy a obhajoby v trestných konaniach.

V súčasnosti sa ako asociovaná advokátka našej advokátskej kancelárie zameriava najmä na obchodné právo, oblasť zmluvnej agendy, pracovné právo, správne a environmentálne právo, poskytovanie právnych služieb v oblasti nehnuteľností a právneho due diligence.

Doterajšie pôsobenie

Doterajšie pôsobenie

od 2020
Asociovaná advokátka, P M LEGAL s. r. o.
2016 – 2020
Právnik, Úrad vládneho auditu
2012 – 2016
Advokátsky koncipient, Lion Law Partners s.r.o.
2010 – 2011
Právny asistent, Právny dom – advokáti, s.r.o.
Akademické zázemie

Akademické zázemie

2015
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica (JUDr.)
2012
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica (Mgr.)
Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

od 2020
Advokát (Slovenská advokátska komora)
2012 – 2016
Advokátsky koncipient (Slovenská advokátska komora)

RIADIACI PARTNER

JUDr. Peter Maťko, LL.M.

Zobraziť

PARTNER

JUDr. Peter Milec

Zobraziť

Asociovaná advokátka

JUDr. Eva Holdošová

Zobraziť