Asociovaný advokát

JUDr. Martin Žilka

Pôsobí priamo v Banskej Bystrici a zameriava sa najmä na oblasť civilného procesného práva a na poskytovanie právneho poradenstva v obchodných a občianskoprávnych veciach.

Špecializuje sa na sporovú a nesporovú agendu v oblasti občianskeho, rodinného a trestného práva, a to vrátane procesného zastupovania klientov v riešení sporov. Zaujíma sa aj o pracovné právo, právo nehnuteľností a o oblasť vymáhania pohľadávok.

Doterajšie pôsobenie

Doterajšie pôsobenie

od 2020
Asociovaný advokát, P M LEGAL s. r. o.
od 2013
Advokát, Advokátska kancelária JUDr. Martin Žilka
2009 – 2012
Advokátsky koncipient, Advokátska kancelária KRAKOVSKÝ & PARTNERS, s.r.o.
Akademické zázemie

Akademické zázemie

2011
Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava (JUDr.)
2009
Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)
Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

od 2013
Advokát (Slovenská advokátska komora)
2009 – 2012
Advokátsky koncipient (Slovenská advokátska komora)
Jazyky
Slovenský, Anglický – pokročilý

RIADIACI PARTNER

JUDr. Peter Maťko, LL.M.

Zobraziť

PARTNER

JUDr. Peter Milec

Zobraziť

ASOCIOVANÁ ADVOKÁTKA

JUDr. Eva Holdošová

Zobraziť

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Pavol Čejtei

Zobraziť