Podnikateľom, ktorí sa v dôsledku šírenia ochorenia Covid-19 dostali do existenčných problémov a nedokážu včas splácať svoje záväzky, pomôže štát. Ak ste podnikateľ, prevádzkujúci podnik, so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky a v súvislosti s negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19 ste sa dostali do finančných ťažkostí a nestíhate platiť faktúry, nájomné či úvery z dôvodu značného poklesu svojich tržieb, zápis pod dočasnú ochranu Vám pomôže získať čas na konsolidáciu Vášho podnikania.

Prostredníctvom tzv. dočasnej ochrany podnikateľov Vás štát ochráni pred tlakom veriteľov vyvolaným ekonomickými dopadmi šírenia pandémie koronavírusu. Veritelia na Vás počas tohto ochranného obdobia nebudú môcť podať návrh na  vyhlásenie konkurzu ani  siahnuť na Váš majetok prostredníctvom exekúcie alebo výkonom záložného práva. Dočasné ochrana sa neposkytuje automaticky, ale je potrebné byť aktívny a podať žiadosť o  poskytnutie dočasnej ochrany na príslušný súd. O poskytnutie dočasnej ochrany môžete požiadať od 12. mája 2020. Dočasná ochrana bude trvať do 1. októbra 2020. Vláda Slovenskej republiky môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť až do konca roka 2020.

Ak sa rozhodnete požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany, prípadne máte nejaké otázky – sme tu pre Vás a s týmto zápisom Vám profesionálne pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, na telefónnom čísle +421 910 105 788 alebo e-mailom na: office@pml.sk.