Riadiaci partner

JUDr. Peter Maťko, LL.M.

Pred založením vlastnej advokátskej kancelárie pôsobil v popredných kanceláriách v Bratislave a Banskej Bystrici, kde spolupracoval s klientami najmä v oblasti energetiky, nehnuteľností a developmentu. V minulosti absolvoval stáž na právnom oddelení Európskej komisie, so zameraním sa na daňové a rozpočtové otázky.

Svojim klientom poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti dodávateľských a odberateľských zmluvných vzťahov, všeobecnej korporátnej agendy, IT práva a ochrany osobných údajov, pracovného práva, fúzií a akvizícií, konkurzu a reštrukturalizácie.

Doterajšie pôsobenie

Doterajšie pôsobenie

od 2017
Partner, P M LEGAL s. r. o.
2015 - 2017
JUDr. Peter Maťko, LL.M., advokátska kancelária
2011 - 2015
Senior Associate, BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
2010 - 2011
Junior Associate, Hillbridges, s.r.o.
2010 - 2011
Trainee, Legal Service, Európska komisia, Brusel
2009 - 2010
Head of Competition Unit, Caselex S.a.r.l., Utrecht
2007 - 2008
Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava
2004 - 2006
Student Associate, Nosko & Partners s.r.o., Banská Bystrica
Akademické zázemie

Akademické zázemie

2009
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica (JUDr.) - Hospodárske a finančné právo
2008 - 2009
University of Amsterdam, Amsterdam Law School, Holandsko – European Union Business Law (LL.M.)
2002 - 2007
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica (Mgr.)
Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

od 2015
Advokát (Slovenská advokátska komora)
2010 – 2015
Advokátsky koncipient (Slovenská advokátska komora)
Jazyky
Slovenský, Anglický – bilingválna úroveň Nemecký – pokročilý

PARTNER

JUDr. Peter Milec

Zobraziť

Asociovaná advokátka

JUDr. Eva Holdošová

Zobraziť

ASOCIOVANÝ ADVOKÁT

JUDr. Martin Žilka

Zobraziť

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Pavol Čejtei

Zobraziť