Partner

JUDr. Peter Milec

Pred vstupom do advokátskej kancelárie P M LEGAL s. r. o. pôsobil v poprednej advokátskej kancelárii s miestom výkonu práce v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde poskytoval klientom právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, insolvenčného práva, práva duševného vlastníctva a zastupovania v civilnom sporovom konaní. Následne, od roku 2016, vykonával advokáciu ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici, od roku 2017 externe spolupracujúci s našou advokátskou kanceláriou.

V súčasnosti sa ako partner našej advokátskej kancelárie zameriava najmä na sporovú agendu, obchodné právo, daňové právo, správne právo a za účelom komplexného poskytovania právnych služieb aj na obhajobou v trestných konaniach.

Doterajšie pôsobenie

Doterajšie pôsobenie

od 2019
Partner, P M LEGAL s. r. o.
2017 - 2019
Asociovaný advokát, P M LEGAL s. r. o.
2016 - 2019
JUDr. Peter Milec, advokát
od 2016
T. R. I. Solutions k.s., komplementár
2010 - 2015
Senior Associate, BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
2010
Junior Associate, Právny dom - advokáti, s.r.o.
2008 - 2009
Najvyšší kontrolný úrad SR, Banská Bystrica
Akademické zázemie

Akademické zázemie

2011
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica (JUDr.)
2008
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr.)
Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

od 2016
Advokát (Slovenská advokátska komora)
od 2016
Konkurzný správca (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2010 – 2015
Advokátsky koncipient (Slovenská advokátska komora)
Jazyky
Slovenský, Anglický – pokročilý

RIADIACI PARTNER

JUDr. Peter Maťko, LL.M.

Zobraziť

Asociovaná advokátka

JUDr. Eva Holdošová

Zobraziť

ASOCIOVANÝ ADVOKÁT

JUDr. Martin Žilka

Zobraziť

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

Mgr. Pavol Čejtei

Zobraziť