Advokátsky koncipient

Mgr. Pavol Čejtei

Pred začatím spolupráce s advokátskou kanceláriou P M LEGAL s. r. o. pôsobil ako právny asistent a neskôr ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Novom Meste nad Váhom, kde poskytoval klientom právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, trestného a správneho práva.

V súčasnosti sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva a na zastupovanie klientov v súdnych sporoch súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Doterajšie pôsobenie

Doterajšie pôsobenie

od 2021
Advokátsky koncipient, P M LEGAL s. r. o.
2020 – 2021
Advokátsky koncipient, advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej
2016 – 2020
Právny asistent, advokátska kancelária JUDr. Adriany Ručkayovej
Akademické zázemie

Akademické zázemie

2020
Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava (Mgr.), Diplomová práva na tému: Právne aspekty medzinárodnej prepravy skaziteľných potravín
2018
Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava (Bc.), Bakalárska práca na tému: Záväznosť súdneho precedensu v Slovenskej republike
Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

Profesijné zaradenie, jazykové schopnosti

od 2020
Advokátsky koncipient (Slovenská advokátska komora)
Jazyky
Slovenský, Anglický – pokročilý

RIADIACI PARTNER

JUDr. Peter Maťko, LL.M.

Zobraziť

PARTNER

JUDr. Peter Milec

Zobraziť

ASOCIOVANÁ ADVOKÁTKA

JUDr. Eva Holdošová

Zobraziť

ASOCIOVANÝ ADVOKÁT

JUDr. Martin Žilka

Zobraziť