O nás

Advokátska kancelária
P M LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária P M LEGAL s. r. o. bola založená s cieľom poskytovať klientom dôkladné a zároveň efektívne riešenia v dynamicky sa rozvíjajúcom obchodnom svete. Zakladajúci partner pred založením samostatnej advokátskej kancelárie pôsobil v popredných kanceláriách v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde spolupracoval s klientami najmä v oblasti energetiky, IT sektora, nehnuteľností a developmentu.

V súčasnosti advokátska kancelária rozšírila svoj záber o právne poradenstvo v občianskych a pracovnoprávnych otázkach, hlavne z pozície zastupovania podnikateľských subjektov.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA P M LEGAL S. R. O.

Naše služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby so zameraním sa predovšetkým na obchodné právo, právo cenných papierov, zmluvné právo a IT právo. Zahraničným a aj domácim klientom poskytujeme denné operatívne korporátne poradenstvo pri prevádzke podniku a fungovaní pracovnoprávnych procesov. Zahraničným investorom poskytujeme asistenciu aj v oblasti medzinárodného daňového a finančného práva a štátnej pomoci.

V rámci komplexnejších transakcií spolupracujeme s renomovanými poradenskými spoločnosťami a bankovými inštitúciami, kedy poskytujeme asistenciu aj pri otázkach financovania projektov.

RIADIACI PARTNER

JUDr. Peter Maťko, LL.M.

Pred založením vlastnej advokátskej kancelárie pôsobil v popredných kanceláriách v Bratislave a Banskej Bystrici, kde spolupracoval s klientami najmä v oblasti energetiky, nehnuteľností a developmentu. V minulosti absolvoval stáž na právnom oddelení Európskej komisie, so zameraním sa na daňové a rozpočtové otázky.

PARTNER

JUDr. Peter Milec

Pred vstupom do advokátskej kancelárie P M LEGAL s. r. o. pôsobil v poprednej advokátskej kancelárii s miestom výkonu práce v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde poskytoval klientom právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, insolvenčného práva, práva duševného vlastníctva a zastupovania v civilnom sporovom konaní. Následne, od roku 2016, vykonával advokáciu ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici, od roku 2017 externe spolupracujúci s našou advokátskou kanceláriou.

ASOCIOVANÁ ADVOKÁTKA

JUDr. Marta Jasíková

Marta, ako asociovaná advokátka, začala s našou advokátskou kanceláriou spolupracovať od roku 2020. Pred samostatným výkonom advokácie pôsobila ako právnik organizácie zriadenej vo verejnom sektore pre oblasť finančnej kontroly a vládneho auditu. Počas tohto pôsobenia nadobudla skúsenosti v oblasti verejného obstarávania a správneho konania.

ASOCIOVANÁ ADVOKÁTKA

JUDr. Eva Holdošová

Eva, ako asociovaná advokátka, začala s našou advokátskou kanceláriou spolupracovať externe od roku 2017. Zameriava sa na komplexné firemné poradenstvo, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, internetového práva, ochrany spotrebiteľa, pracovného a obchodného práva.

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás

+421 910 105 788
office@pml.sk

IČO: 50805045
DIČ: 2120468570
IČ DPH: SK 2120468570

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika